WWW.ARBNOR-GASHI.PAGE.TL
  KIMIA INORGANIKE
 

Kimia inorganike

Kimia inorganike është shkencë e kimisë e cila merret me studimin e elementeve kimike, si përhapjen e tyre në natyrë, vetitë fiziko-kimike, mënyren e përfitimit të tyre, komponimet inorganike dhe përdorimin e tyre. Ajo poashtu merret edhe me metalet e që pothuajse 80 përqind e sistemit periodik i takon kimisë inogranike.

Elektroliza

Nëse një sistemi i ofrohet rryma njëkahëshe, por në drejtim të kundërt në krahasim me rrymën që do të jepte elementi galvanik, do të ndodhë procesi i elektrolizës. Pra procesi i zbërthimit të tretësirës ujore të ndonjë kripe në atomet e elementeve përbërëse, me ndihmën e rrymës elektrike quhet elektrolizë. Ky proces realizohet në çelulat elektrolitike(elektrolizer).ELEKTROLIZA ESHTE PROCESI I ZHVILLIMIT TE REAKSIONEVE REDOKS NEN VEPRIMIN E RRYMES ELEKTRIKE, I CILI PERFUNDONNE VECIMIN E SUBSTANCAVE TE THJESHTA.KY PROCES SHOQEROHET ME DHENIE DHE MARJE ELEKTRONESH.NE ELEKTROLIZIER DALLOJME QARKUN E JASHTEM DHE QARKUN E BRENDSHEM. QARKU I JASHTEM ESHTE I PERBERE NGA ELEKTRODAT

,BURIMI I RRYMES DHE PERCJELLESAT.QARKU I BRENDSHEM ESHTE I PERBERE NGA ELEKTROLITI I CILI MUND TE JETE NE GJENDJE TE SHKRIRE OSE UJORE.

 
  www.arbnor-gashi.page.tl  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free