WWW.ARBNOR-GASHI.PAGE.TL
  KIMIA
 

Kimia

Kimia është shkenca ose me saktë ajo e degë e shkencave natyrore që merret me studimin e ndërtimit dhe vetive të materies dhe transformimeve të saj. Është studimi i vetive dhe strukturës së atomeve (duke përfshirë dhe izotopet e tyre të qëndrueshëm apo radioaktive), të përbërjeve dhe molekulave, të përzierjeve dhe të tretësirave, si elemente bazë të natyrës dhe se si ato kombinohen për të formuar stadet e ndryshme të materies që na formojnë në dhe çdo gjë që na rrethon. Njohja e strukturës elektronike të atomeve është baza e kimise konvencionale, ndërsa njohja e strukturës së bërthamës është baza e kimisë bërthamore. Prishja dhe formimi i lidhjeve mes atomeve dhe molekulave janë përgjegjës për transformimin e materies. kimia eshte shkence natyrore e cila studion natyren ndryshimet dhe perberjen e saj

Disiplina të kimisë

 • Kimia organike
 • Kimia inorganike
 • Kimia fizike
 • Kimia analitike
 • Biokimia
 • Kimia farmaceutike
 • Kimia industriale
 • Kimia ushqimore
 • Kimia makromolekulare
 • Kimia teorike

Disiplina të tjera

Ekzisitojnë shumë specializime dhe disiplina të kimisë, për shembull: kimia makromolekulare, kimia kombinatorike, astrokimia, inxhinieria kimike, kimia kompjuterike, elektrokimia, gjeokimia, inxhinieria e materialeve, shkenca e materialeve, biologjia molekulare, citokimia, histokimia, kimia klinike, kimia bërthamore, metalorganika, stereokimia, kimia e mjedisit, kimia e gjelbër, radiokimia, fotokimia, kimia radiofarmaceutike, aerotermokimia etj.

Konceptet bazë

Atomet dhe molekulat

Materia është e përbërë nga grimca shumë të vogla të quajtura atome: në natyrë ekzistojnë me qindra dhe çdonjeri prej tyre ka strukturë dhe veti të ndryshme. Kur atomet kombinohen me njëri tjetrin formojnë molekulat.

 • Struktura e atomit
 • Tabela periodike
 • Numri atomik, masa atomike, numri i mases
 • Metalet, Jometalet, Gjysmemetalet, Gazet e dobet
 • Molekula dhe struktura molekulare
 • Jonet, anionet dhe kationet
 • Formula kimike, Izomeria, Kiraliteti
 • IUPAC, Emertimi kimik

Lidhjet kimike dhe forcat tërheqëse ndërmolekulare

Atomet mund të lidhen me njëri tjetrin dhe forca që i mban të bashkuar quhet lidhje kimike. Ekzistojnë edhe forca ndërmolekulare jo aq të forta sa lidhja kimike, të cilat tërheqin atomet e molekulat mes tyre.

 • Lidhja kimike
 • Lidhja jonike
 • Lidhja kovalente
 • Lidhja hidrogjenore
 • Forcat e Van der Valsit
 • Lidhje Metalike

Përbërjet kimike

Kur atomet lidhen mes tyre në sasi të përcaktuara përfitohen përbërjet kimike(për shembull uji,H2O) Agregatët e shumë përbërjeve quhen përzierje (për shembull çokollata.

 • Përbërja kimike
 • Përbërja molekulare
 • Përbërja organike
 • Përbërja jonike
 • Acidet
 • Bazat
 • Oksidet
 • Kripërat

Gjendjet agregate

Artikulli kryesor: Gjendjet agregate

Përbërjet kimike mund të shfaqen në shumë gjendje. Më të njohurat janë ato të ngurtë, e lëngët dhe ajo e gaztë: në temperaturë të ulët molekulat tërhiqen fort dhe nuk lëvizin, por "dridhen" dhe shfaqen në gjendje të ngurtë; me rritjen e temperaturës fitojnë energji dhe "rrëshqasin" mes tyre, duke kaluar në gjendje të lëngët; duke e rritur edhe më shumë temperaturën fitojnë aq shumë energji sa përhapen në të gjitha drejtimet duke formuar një gas.

 • Gjendjet e materies
 • Gazërat
 • Lëngjet
 • Të ngurtat
 • Tretësirat

Ligjet e kimisë dhe fizikës

Të gjitha reaksionet kimike dhe transformimet fizike ndodhin sipas ligjeve kimiko-fizike.

 • Ligji i ruajtjes së masës
 • Ligji i veprimit të masës
 • Ligji i gazeve ideale
 • Ligji i Hesit
 • Ligji i Gei-Lysakut
 • Ligji i Van der Valsit
 • Ligji i Daltonit
 • Ligji i Henrit
 • Parimi Le Chatelier
 • Ekuilibri kimik

Mekanika kuantike

Kimia fizike është një disiplin e ngjashme me fiziken. Mekanika kuantike është sektori i fizikës që i ka dhënë më shumë shtyse zhvillimit të kimisë, duke shpjeguar strukturën dhe karakteristikat e atomeve e duke krijuar bazat për trajtimin matematik të lidhjes kimike

 • Elektroni
 • Protoni
 • Neutroni
 • Orbitali
 • Parimi i përjashtimit i Paulit
 • Konfigurimi elektronik
 • Mekanika kuantike
 • Bërthama e atomit

Historia e kimisë

 • Alkimia
 • Zbulimi i elementeve kimike
 • Historia e kimisë
 • Historia e industrisë kimike
 
  www.arbnor-gashi.page.tl  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free