WWW.ARBNOR-GASHI.PAGE.TL
  DEGËT E GJEOGRAFISË
 
DEGËT E GJEOGRAFISË JANË :

GJOGRAFIA FIZIKE

HARTOGRAFIA

GJEOGRAFIA POLITIKE
GJEOGRAFIA FIZIKE :

- ATMOSFERË
- DETE
- FSHATRA
- FUSHA
- GADISHUJ
- HARTOGRAFI
- HIDROGRAFI
- ISHUJ
- KANALE
- KLIMA
- KODRA
- KONTINENTE
- LIQENE
- LUMENJ
- MALE
- MJEDISE
- OQEANE
- RAJONE
- SHKRETËTIRA
- SHPELLA
- VARGMALE
- VULLKANE


HARTOGRAFIA

- ATLASI
- GJEODEZI
- GJATËSI GJEOGRAFIKE
- GJERËSI GJEOGRAFIKE
- HARTA
- HARTA E BOTËS
- HARTOGRAFIA
- KOMPASI ( BUSOLLA )
- PROJEKSIONET HRATOGRAFIKE
- TABULA PUNTINGERIANE


GJEOGRAFI POLITIKE

- GJEOGRAFI E QYTETEVE
- GJEOGRAFI E SHTETEVE
- KRYEQYTETE
- NJËSI SHTETRORE
- POPUJ
- QYTETE
- RRETHE
- SHTETE
 
  www.arbnor-gashi.page.tl  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=