WWW.ARBNOR-GASHI.PAGE.TL
  ALGJEBRA
 

Algjebra

Algjebra studion strukturat algjebrike (Grupet, Unazat, Trupat, Hapsirat vektoriale, etj.)[1]. Me ndihmën e saj bëhet zgjidhja e Ekuacioneve dhe sistemeve të Ekuacioneve. Në algjebren lineare shqyrtohen Matricat dhe Detirminantet. Në teorinë e Galois-it, bëhet shqyrtimi i problemeve gjeometrike në mënyrë algjebrike.

 Numrat real

Numrat natyral: prej 1 deri infty apo + pakufi
Numrat e plotë

 Numrat real dhe vetitë tyre

Vlera absolute e numrave real
Intervali numerik
Rrethina e pikës
Numrat e përafërt (aproksiomativ)

 Numrat kompleks

Barazia e numrave kompleks
Mbledhja dhe shumëzimi i numrave kompleks

 Format e numrave kompleks

Forma algjebrike : z = a + bi
Forma trigonomtrike : z = cosφ + isinφ
Forma eksponenciale : z = eiφ
Veprimi me numra kompleks
Mbledhja dhe zbritja e numrave kompleks
Shumëzimi dhe pjestimi i numrave komples
Fuqizimi i numrave kompleks
  • Formula e Muavrit : (cosφ + isinφ)n = cosnφ + isinnφ
Rrënjëzimi i numrave kompleks
Zgjidhja trigonometike e ekuacionit binomial
 
  www.arbnor-gashi.page.tl  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free