WWW.ARBNOR-GASHI.PAGE.TL
  MATENATIKA DISKRETE
 

Matematika diskrete

Matematika diskrete është term i përgjithshëm i cili përmban në vete degë të ndryshme të matematikës të cilët operojnë me bashkësi të fundme ose të numërueshme. Në matematikën diskrete bëjnë pjesë degët e matematikës

 
  www.arbnor-gashi.page.tl  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=