WWW.ARBNOR-GASHI.PAGE.TL
  BRUTO
 

Prodhimi i Brendshëm Bruto

Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB) është një term ekonomik që i referohet të gjitha të mirave dhe shërbimeve përfundimtare që prodhohen nga ekonomia e një vendi për një periudhë 1-vjeçare. Termi "të mirave dhe shërbimeve përfundimtare" nënkupton që vlera e të mirave dhe shërbimeve të ndërmjetme nuk llogaritet me qëllim që të shmanget llogaritje dy herë. P.SH., nqs ekonomia prodhom xhama dhe më pas ato vendosen në një makinë, ne PBB do të përfshihej vetëm vlera përfundimtare e makinës, dhe jo vlera e xhamit.

 
  www.arbnor-gashi.page.tl  
 
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=