WWW.ARBNOR-GASHI.PAGE.TL
  MAKROEKONOMIA
 

Makroekonomia

Makroekonomia është degë e ekonomisë që analizon performancën, strukturën dhe sjelljen e ekonomisë si tërësi. Makroekonomia studojn dhe tenton të kuptojë determinimin e trendeve agregate në ekonomi me fokusim të pjesërishëm në të hyrat kombëtare, papunsinë, inflacionin, investimet dhe tregëtinë ndërkombëtare. Pra ka qasje të kundërt nga mikroekonomia që përqëndohej dhe analizone përcaktimin e çmimit dhe rolin e tij në shpërndarjen e resurseve.

Makroekonomia përqëndohet në: të kuptuarit e shkaqeve dhe pasojave të valvitjeve afatshkurta të të hyrave kombëtare, si dhe të kuptuarit përcakimin e valvitjeve afatgjata të të hyrave kombëtare.

== Historia ==Makroekonima ka lindur

Qasja analitike

Shkollat makroekonomike

  • Shkolla monetaristike...
  • Shkolla Neo-Kenziane...
  • Shkolla ekonomike Austriane...
  • Shkolla Post-Kenziane...
  • Shkolla Neo-Klasike...

Politika makroekonomike

Shih edhe

  • Mikroekonomia
  • Ekonomia
  • Bruto Prodhimi Vendor
 
  www.arbnor-gashi.page.tl  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free