WWW.ARBNOR-GASHI.PAGE.TL
  EKONOMIA BUJQËSORE
 

Ekonomia bujqësore

Ekonomia bujqësore është veprimtari ekonomike në të cilën fitohen produkte finale me origjinë bimore dhe shtazore.

Rensia e bujqësisë qëndron në atë se ajo siguron ushqimin e popullsisë, siguron lënde të parë shumë, shumë degë të industrisë, kushtëzon zhvillimin e industrisë duke shfrytëzuar shumë produkte industriale, në shumë vende të rëndësishme për eksport.

Degët e Bujqërisë

  • Lavërtaria
  • Blegtoria
  • Shpezëria
  • Pemëtaria
  • Perimtaria
  • Vreshtaria
  • Peshkataria
  • Etj.
 
  www.arbnor-gashi.page.tl  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free